კომპანია „ლილეო“

კომპანია „ლილოე“-ს მიზანია დაამყაროს მომხმარებელთან ეფექტური კომუნიკაცია შედეგზე ორიენტირებული გადაწყვეტილებების, საერთაშორისო ოპერაციებისა და მომსახურების მაღალი სტანდარტების შეთავაზების გზით.


კომპანია „ლილეო“ მუდმივად იყენებს კლიენტზე ორიენტირებულ სტრატეგიებსა და პროდუქციის მიწოდების საუკეთესო მეთოდებს. ჩვენთან უზრუნველყოფილია ადამიანური რესურსებისგანვითარების შესაძლებლობები – კორპორაციული კულტურა დაფუძნებულია ერთიანობის, სოციალური პასუხისმგებლობისა და ანგარიშვალდებულების პრინციპებზე.