კონტაქტიმისამართი:
ანდრონიკაშვილის 143, 0162 თბილისი, საქართველო

ტელ: +995 591 02 50 80
e-mail: info@lileo.ge

სამუშაო საათები: 9 AM - 6 PM