კომპანია „ლილეო“

ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ჩვენი ადამიანური რესურსები და მუდმივად ვზრუნავთ თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებასა და კომფორტული გარემოს შექმნაზე.


გარდა იმისა, რომ ჩვენი ძირითადი სტრატეგია ორიენტირებულია მაღალი ხარისხის მომსახურების გაწევაზე და საქმიანობის ყველა სფეროში სტაბილურ განვითარებაზე, ასევე, განსაკუთრებულ ყურადღებას ვუთმობთ ლოგისტიკის, გაყიდვებისა და მარკეტინგის გამართულ ორგანიზაციულ სტრუქტურას და ვფიქრობთ მათი წარმატებულად დანერგვის საუკეთესომოდელის შექმნაზე.
ჩვენი მიზანია, სამომხმარებლო ქსელის მსოფლიოს ბრენდების პროდუქციით მომარაგება, კვალიფიციური დისტრიბუციის განხორციელება, როგორც სავაჭრო ისე არა სავაჭრო ობიექტებთან და სალონებთან მთელი ქვეყნის მასშტაბით, რაც უზრუნველყოფს უმაღლესი ხარისხის პროდუქციის მიწოდებას ყველგან, დროულად და, რაც მთავარია, ხელმისაწვდომ ფასად.