ონფიდენციალურობის პოლიტიკა

მოცემული  კონფიდენციალურობის  პოლიტიკა აღწერს იმის საფუძვლებს, თუ როგორ

დავამუშავებთ თქვენს შესახებ შეგროვებულ პირად ინფორმაციას ან

რომელსაც თქვენ გვაწოდებთ lileo.ge ვებსაიტის გამოყენებასთან დაკავშირებით

და მასთან დაკავშირებულ საიტებს (შემდეგში "საიტები"), რომლებიც ეკუთვნის და იმართება

lileo.ge-ის მიერ, რომელიც იმყოფება შემდეგ მისამართზე:

სიმონ ჩიქოვანისN  28 , საფოსტო კოდი 0186
საიტების გამოყენებისას, თქვენ ეთანხმებით ამ პოლიტიკის პირობებს.

ჩვენ ამ გვერდზე ვაქვეყნებთ ყველა ცვლილებას, რომელიც  შეგვაქვს კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში და გირჩევთ რეგულარულად მოინახულოთ ეს გვერდი, ცვლილებების შემოწმების მიზნით. .  ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა სრულად შეესაბამება საერთო რეგლამენტის მოთხოვნებს მონაცემთა დაცვის შესახებ (GDPR). თუ არ ეთანხმებით ამ მოცემული პოლიტიკის პირობებს, თქვენ დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტოთ საიტების ნებისმიერი გამოყენება.

მონაცემთა დაცვის (GDPR) თანამშრომელთა საკონტაქტო მონაცემები

საკონტაქტო პირი: ივანე აფციაური
მისამართი:

ტელეფონი: +995 568 62 60 19
Email: info@lileo.ge

პირადი ინფორმაცია:

lilieo.ge  პატივისცემით ეკიდება თქვენი პირადი ინფორმაცის კონფიდენციალურობას და ყველა ღონეს ხმარობს მის დასაცავად. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერი თქვენს მიერ მოწოდებული პირადი მონაცემების  კონფიდენციალურობა და შენახვა.

პირად ინფორმაციაში მოცემული კონფიდენცილაურობის პოლიტიკაში შედის:

ინფორმაცია, რომელსაც დამოუკიდებლად აწვდით რეგისტრაციის, ხელმოწერის დროს,

განაცხადი ან ავტორიზაცია, ასევე საიტებზე შემდგომი გამოყენების პროცესში, მათ შორის პირადი მონაცემები.

პირდაპირ არის მითითებული სერვისების უზრუნველსაყოფად საჭირო ინფორმაცია. ასეთ

ინფორმაციას მიეკუთვნება: სახელი, ელ.ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი.

სხვა ინფორმაცია მოეწოდება მომხმარებლის მიერ მისი შეხედულებისამებრ ან შეიძლება იყოს

აუცილებელი მოსაწოდებლად, თუ ეს დაკავშირებულია ცალკეული

საიტის  მომსახურების სპეციფიკაზე, რომლის შესახებაც  პირდაპირ არის მითითებული.

მონაცემები, რომლებიც ავტომატურად გადაეცემა პარამეტრების მიხედვით

თქვენს მიერ გამოყენებული პროგრამა, IP მისამართის, (cookie) ქუქი-ფაილების, მონაცემები

გამოყენებულ მოწყობილობის, ბრაუზერის პარამეტრების და პარამეტრების, ოპერაციული

სისტემის, URL მისამართას, საიდანაც მოხდა გადასვლა, გვერდების ნახვა,

წვდომის დრო და თქვენი ადგილმდებარეობა. ეს ინფორმაცია მიბმულია მოწყობილობას,

რომელსაც იყენებთ საიტების სერვისებზე წვდომისთვის.

lileo.ge არ ამოწმებს თქვენს მიერ მოწოდებულ პირად ინფორმაციას, მიაჩნია რა, რომ თქვენ მოქმედებთ კეთილსინდისიერად, წინდახედულად და დებთ ყოველნაირ  ძალისხმევას ამ ინფორმაციის აქტუალურ მდგომარეობაში შესანარჩუნებლად.

დამუშავების მიზნები:

ჩვენ გამოვიყენებთ თქვენს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას

შემდეგი მიზნებისთვის:

● პერსონალიზირებული მომსახურების გაწევა;

● შეძლებთ ისეთ სერვისებზე წვდომას, რომელითაც გამოხატავთ  სურვილს ისარგებლოთ;

● თქვენთან კავშირი, მათ შორის შეტყობინებების, მოთხოვნებისა და

ინფორმაციის გამოგზავნა საიტების გამოყენებასთან, თქვენი მოთხოვნების დამუშავებასთან დაკავშირებით და თქვენს ელექტრონულ ფოსტაზე საინფორმაციო და სარეკლამო შეტყობინების გამოგზავნა lileo.ge მიერ, რომელიც მიეკუთვნება ჩვენს და

ჩვენი პარტნიორების მომსახურებას;

● საიტების ხარისხის გაუმჯობესება, მომხმარებლის მომსახურება და მისი გამოყენების გაუმჯობესება.

პირად ინფორმაციაზე მუშაობის პრინციპები:

ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ გადავცემთ თქვენს პირად ინფორმაციას მესამე პირებს. . ზოგიერთ შემთხვევაში, ჩვენ შეიძლება მივაწოდოთ თქვენი პირადი ინფორმაცია.

ზოგიერთ მესამე მხარეს, მაგალითად: Google, Facebook, Itracker360, Yandex,

Infusionsoft, Twitter, OneSignal, ВКонтакте, Mail.Ru Group, MailChimp, 1C(Битрикс24),

Jivosite,  ჩვენი სახელით მისი დამუშავებისას როდესაც ეს აუცილებელია ზემოთ მოყვანილი მიზნების განსახორციელებლად. ჩვენ მოვითხოვთ ასეთი მესამე პირებისაგან საერთო რეგალმენტის მონაცემთა დაცვის (GDPR) სრულ შესაბამისობას, გადაცემული ინფორმაციის

მკაცრ კონფიდენციალურობას და ვუკრძალავთ თქვენი პირადი ინფორმაციის გამოყენებას  ამ კომპანიების მიერ საკუთარი კომერციული მიზნებისათვის. თქვენს მიერ ამ საიტების გამოყენება ნიშნავს  მოცემულ პირობებზე თქვენს თანხმობას.

ჩვენ შევინახავთ თქვენს პირად ინფორმაციას ჩვენს სისტემაში მანამდე, სანამ თქვენ სარგებლობთ ჩვენი მომსახურებით  და წავშლით მას, ჩვენი მომსახურების დამთავრებისთანავე, ან როდესაც გამოთქვამთ სურვილს უარი თქვათ ჩვენს მომსახურებაზე.

პირადი ინფორმაციის უსაფრთხოება:

ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ ვუზრუნველყოთ lileo.ge 

Association -ის  და თქვენი პირადი ინფორმაცია უნებართვო მცდელობების

წვდომისაგან, შეცვლისაგან, გამჟღავნებასა ან განადგურებისაგან.

ამისათვის, ჩვენ:

● ვინახავთ თქვენ პირად ინფორმაციას უსაფრთხო და დაცულ  სერვერებზე და

თავს ვიცავთ სისტემებზე არაავტორიზირებული წვდომისაგან,  რომელშიც ინახება

პირადი ინფორმაცია;

● მუდმივად ვაუმჯობესებთ მონაცემთა შეგროვების, შენახვისა და დამუშავების გზებს,

ფიზიკური უსაფრთხოების ზომების ჩათვლით ჩვენს სისტემებზე უნებართვო წვდომისაგან;

● ჩვენ ვზღუდავთ ჩვენს თანამშრომლებს, კონტრაქტორებსა  და აგენტებს

პირადი მონაცემების წვდომაზე, როდესაც ასეთი დაშვება საჭირო არ არის

მოცემული  პოლიტიკის მითითებული მიზნებისათვის, აგრეთვე ვაკისრებთ მათ მკაცრ სახელშეკრულებო პასუხისმგებლობას და საჯარიმო სანქციებს.

● საიტების გატეხვის ან/და პირადი მონაცემების გაჟონვის შემთხვევაში, ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებას ვაცნობოთ  ამის შესახებ მომხმარებლებს 72 საათის განმავლობაში.

cookie ქუქის გამოყენება:

საიტების ნებისმიერი გვერდის ნახვისას  თქვენს კომპიუტერში იტვირთება თვით
გვერდი, ასევე მცირე ტექსტური ფაილი, რომელსაც ეწოდება cookie. ინფორმაციას

რომელსაც cookie (ქუქი) – ფაილების საშუალებით ვიღებთ, გვეხმარება

მომსახურება გაგიწიოთ თქვენთვის ყველაზე მოსახერხებელი ფორმით. ქუქის ფაილი

წარმოადგენს მცირე  მონაცემების რაოდენობას, რომელთა შორის ხშირად არის უნიკალური ანონიმური  იდენტიფიკატორი, რომელიც იგზავნება  თქვენს ბრაუზერში საიტის კომპიუტერის მიერ და რომელიც ინახება თქვენი კომპიუტერის მყარ დისკზე. საიტის  ვებ-ბრაუზერის დახმარებით, რომელიც იღებს cookie– ს მონაცემებს, ნიშნავს თქვენს თანხმობას, რომ lileo.ge-ს შეუძლია შეაგროვოს და დაამუშავოს მონაცემები ქუქი-ფაილებიდან, რომელიც გათვალისწინებულია მოცემული პოლიტიკის მიზნებით, ასევე ქუქი-ფაილებიდან მონაცემების გადაცემა მესამე მხარისათვის ამ პოლიტიკაში ჩამოთვლილ შემთხვევებში. გათიშვა ან თქვენი ბრაუზერის პარამეტრის დაბლოკვა ქუქი-ფაილების მონაცემების მისაღებად ნიშნავს აკრძალვას lileo.ge- ის მიერ მონაცემების cookies– დან შეგროვებაზე  და დამუშავებაზე  ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის პირობების შესაბამისად.

პირადი მონაცემები:

თქვენ  უფლება გაქვთ მიიღოთ  ნებისმიერ დროს, რომელიც თქვენი პირადი მონაცემების დამუშავებას  შეეხება lileo.ge- ში,  რისთვისაც  თქვენ უფლება გაქვთ  წერილი გაუგზავნოთ მისამართზე: russian@kabbalah.info აღნიშვნით  "მოთხოვნა ინფორმაციაზე პირადი მონაცემების დამუშავებაზე ". ამ დებულების აღსასრულებლად lileo.ge-ს შეუძლია მოითხოვოს თქვენი პიროვნების  გადამოწმება ნებისმიერი  ისეთი ფორმით, რომელიც არ ეწინააღმდეგება კანონს.

პირადი მონაცემების დამუშავების დასრულება:

თქვენ უფლება  გაქვთ ნებისმიერ დროს გაიწვიოთ უკანვე  თანხმობა Bnei Baruch -

lileo.ge - ის თქვენი პირადი მონაცემების დამუშავებაზე -  წერილის გაგზავნით, მისამართზე: russian@kabbalah.info აღნიშვნით "პირადი მონაცემების დამუშავების თანხმობის უკანვე გაწვევა”.  პირადი მონაცემების თანხმობის გაწვევა გამოიწვევს

ჩანაწერების განადგურებას, რომლებიც შეიცავს თქვენს პირად მონაცემებს lileo.ge-ის დამუშავების სისტემებში, რომელსაც შეუძლია შეუძლებელი გახადოს  lileo.ge -ის სერვისების/მომსახურების გამოყენება.

ამ დებულების შესასრულებლად lileo.ge, შეუძლია

 მოითხოვოს თქვენგან პიროვნების გადამოწმება ნებისმიერი ისეთი ფორმით, რომელიც არ ეწინააღმდეგება კანონს

დაგზავნის  გაუქმება:

ნებისმიერ დროს თქვენ შეგიძლიათ უარი თქვათ lileo.ge -ისაგან ინფორმაციისა და სარეკლამო შეტყობინების მიღებაზე ელექტრონულ ფოსტაზე, გამოწერაზე უარის თქმის ბმულზე დაჭერით, რომელიც განთავსებულია

ასეთი წერილების ქვემო ბოლო  ნაწილში.